Eleccions a la presidència del FC Barcelona / FCB

El FC Barcelona és un club esportiu que té com a principal essència que els socis en són els propietaris. Entre tot el conjunt de drets i deures que suposa tenir aquesta condició hi ha el de decidir democràticament les persones que han de dirigir l’Entitat. Un fet singular, ja que el FC Barcelona és un dels pocs grans clubs europeus que continua regint-se de manera democràtica.

Fes clic aquí per obtenir més informació sobre els socis.