Socis d'edat

Avantatges

Poden sol·licitar per escrit a la OAB l'excepció de pagament de la quota social,  la renovació anual s’efectuarà també en la mateixa OAB amb la presència física del titular. 

Aquesta carnet especial és personal e intransferible.