Seient Lliure

El càlcul del benefici del Soci Abonat que allibera una entrada és el següent:

Exemple pràctic de l'alliberació d’una entrada*:

 • Exemple real: Entrada per el Barça-Espanyol, Lateral 3 Central, PVP: 99€

Si la compra públic general (la major part dels casos):

 • PVP: 99€
  - IVA 21% (17,18€) =  Preu Net entrada 81,82€
  - Despeses Gestió, el 10% del PVP (9,9€)= 71,92€
  - 50% que es liquida al soci Abonat = 36,1€
  El Soci Abonat guanya 36,1€.

Si la compra un Soci: El PVP es veu afectat per un 20% de descompte*:

 • PVP 99€ – 20% de descompte = 79,2€
  PVP final 79,2€
  - IVA 21% (13,75€) =  Preu Net entrada: 64,45€
  - Despeses Gestió, el 10% del PVP final (7,92€)= 57,53€
  - 50% que es liquida al soci Abonat = 28,90€
  El Soci Abonat guanya 28,9€

Si la compra un usuari de Carnet Jove*: El PVP es veu afectat per un 50% de descompte:

 • PVP 99€ – 50% de descompte = 49,5€
  PVP final 49,5€
  - IVA 21% (8,59€) =  Preu net entrada 40,91€
  - Despeses Gestió, el 10% del PVP final (4,95€)= 35,96€
  - 50% que es liquida = 18,06€
  El Soci Abonat guanya 18,06€

*Resum:

 • El PVP: És el Preu inicial de venda de l’entrada.
 • El PVP final de venda de l’entrada és el PVP menys el descompte en els cas que n’hi hagi, ( de soci, etc.)
 • Deduïm el descompte al qual es pot haver comprat l’entrada (5/10/20/35/50%...), el descompte al Soci pot anar del 5 al 50%, depenent del partit i de la competició.
 • Els usuaris de Carnet Jove, gaudeixen del 50% en 3/4 partis a la temporada, i generalment son les primeres rondes de Copa.
 • Deduïm l’IVA (21%) del PVP final
 • Deduïm les despeses de gestió (10% del PVP final)
 • I d'aquest import li apliquem el 50% a liquidar per al Soci Abonat, aproximadament el 50%.
 • La liquidació serà en funció del moment en que l'entrada ha estat alliberada: Si ha estat alliberada abans de 72h del partit, es farà l'abonament per transferència bancària, si l'alliberació ha estat feta a menys de 72 hores abans del partit, l'import resultat de la liquidació serà restat de l'import a pagar per l'abonament la temporada següent.
 • L'entrada es liquida únicament si és venuda.