Qui pot alliberar el seient?

Socis abonats al Futbol i/o al Bàsquet.

Clau única: 6 dígits (apareix en l'abonament o carnet de soci).
Codi personal secret: 4 dígits.

Consulta l’estat de la localitat

Coneix l'estat de la localitat, les alliberacions que s’han fet i si la localitat ha estat venuda en els partits en els quals s’ha alliberat.

Consulta el saldo acumulat

Consulta el saldo d’estalvi obtingut durant la temporada actual.

Recupera la localitat 

Tens fins a l'inici del partit per recuperar la localitat posada en Seient Lliure, si no ha estat venuda. Consulta-ho.

Canals per alliberar el seient

Web FC.Barcelona: Allibera ara!
Telèfon: 902 1899 00
Via App

Abonats al FUTBOL

Els abonats a l'Estadi sabran l’import que els pertoca abans que alliberin la seva localitat. S’establiran uns imports fixos per zona de preu d’abonament i categoria dels partits, que es definirà a l’inici de la temporada i es publicarà al web del Club.
Es manté el topall del 95% del preu de l’abonament de l’Estadi. No obstant, el percentatge del valor total de l’abonament que s’ha de recuperar del Seient Lliure, s’assignaria diferenciat entre els partits de la 1a i la 2a volta de la temporada. Per l’interès dels partits, es ponderarà:

El 35% del valor de l’abonament en els partits de la primera volta
El 65% del valor de l’abonament en els partits de la segona. 

En el cas de quedar eliminats d’ alguna competició oficial, l’import que correspondria percebre de la part proporcional, s’afegiria al restant de les competicions en curs.

Liquidació Seient Lliure

La liquidació es fa només amb modalitat ‘bossa’: s’acumula l’import de cada partit i al final de temporada es descompta del preu de l’abonament de la propera temporada.

Alliberament amb anticipació

Es vol premiar el soci que alliberi amb antelació la seva localitat, per poder així omplir l’Estadi de socis i aficionats.
- Alliberament amb més de 20 dies abans de l’inici del partit: bonificació del 20% sobre l’import assignat per a cada partit, es vengui o no la localitat.
- Alliberament entre els 10 i els 20 dies abans de l’inici del partit: s’abonarà l’import corresponent es vengui o no es vengui la localitat.
- Alliberament amb menys de 10 dies abans de l’inici del partit: només s’abonarà l’import en cas que es vengui la localitat.

Abonats al BÀSQUET

Per a aquells partits en què el soci abonat al Bàsquet alliberi la localitat, i exclusivament en el cas que s’hagi venut, el club acumularà el saldo d’estalvi (el 50% del preu al que s’hagi venut l’entrada, un cop descomptat l'IVA i les despeses de gestió), que es descomptarà en la renovació de l’abonament de la temporada següent.

Aquesta modalitat té el límit del 90% del saldo d’estalvi.

El Club comercialitza totes les entrades de la millor manera que pot mitjançant tots els canals de venda dels que disposa. Així doncs, no totes les entrades que s’alliberen es poden visualitzar a la web de venda d’entrades, ja que es poden comercialitzar per altres vies o col·lectius.

Seient Lliure. Vine o allibera