De cara a l'Assemblea General de Socis que se celebrarà el dissabte 29 d'octubre al Palau Blaugrana, el Club posa a disposició dels seus socis, el Resum de l'activitat de la temporada 2015/16 i els objectius marcats per la del 2016/17.

Aquells socis que ho desitgin ja podenconsultar aquesta documentació ja l'espai web del Club dedicat a l'Assemblea.