El cobrament i l’enviament al domicili o a l’entitat bancària es fan de manera automatitzada.
Cal recordar que:
- Per poder fer efectiu el càrrec de la quota és obligatori que a la base de dades del Club consti una domiciliació bancària amb els vint dígits preceptius (i el codi IBAN en el cas de les domiciliacions a Andorra).
- Els socis amb residència a l’estranger únicament poden fer el pagament mitjançant les dades d’una targeta financera amb venciment actualitzat.
- Per rebre el carnet de soci cal personalitzar-lo amb una fotografia del seu titular.


Enviament
Els residents a l’Estat que tinguin domiciliada la quota de soci en una de les entitats d’estalvi amb les quals el Club ha arribat a un acord per a la distribució dels carnets rebran el seu carnet a l’oficina bancària on s’hagi domiciliat el pagament.
A data d’avui, aquestes entitats són:
La Caixa (CaixaBank) i Morabanc (Andorra).
La resta de socis rebran el carnet per correu ordinari al domicili que consta a la base de dades del Club. Els socis residents fora de l’Estat espanyol també reben el seus carnets per correu ordinari.