[[BOTOVERMELL::EL REGLAMENT EN PDF++::http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/161/404/original/REGLAMENT_DE_LA_CURSA_BAR_A_2015_CAT.v1431429590.pdf::VER::NF::TRACKING::boto-fitxa-reglament-ca::cursa-barca-2015::consultar-reglament]]
 

ARTICLE 1.-  DATA, HORA I DISTÀNCIA.-

La Cursa Barça se celebrarà el diumenge dia 6 de setembre del 2015 i la sortida es donarà a les 9.00 hores. La distància serà de 10 quilòmetres, certificada per la Federació Catalana d’Atletisme i la Reial Federació Espanyola d’Atletisme per mitjà d’un comissari de l’Associació Internacional de Federacions d’Atletisme (IAAF). Els jutges de la Federació d’Atletisme vetllaran pel compliment del Reglament.

ARTICLE 2.-   PUNTS DE SORTIDA I ARRIBADA.- CIRCUIT URBÀ.- AVITUALLAMENT.-  

La sortida i l’arribada estan situades a l’esplanada del Camp Nou. El circuit és el següent: sortida a l’esplanada del Camp Nou, sortida del recinte i pujada per l’av. Dr. Marañón fins a l’av. Diagonal (1 km), av. Diagonal / pl. Pius XII (2 km), av. Diagonal / Illa (3 km), pl. Francesc Macià, av. Josep Tarradellas, av. Josep Tarradellas / av. Sarrià (4 km), c/ Entença, trav. de les Corts, trav. de les Corts / Col·legi Pare Manyanet (5 km), c/ Joan Güell, c/ Joan Güell / c/ Fígols (6 km), av. Madrid, c/ Arizala (7 km), trav. de les Corts, ctra. de Collblanc, c/ Cardenal Reig (7 km), av. Arístides Maillol, direcció av. Joan XXIII (9 km), entrada al recinte del Camp Nou, gir a l’esquerra i una volta al perímetre del Camp Nou amb arribada a l’esplanada davant de l’accés a Tribuna (10 km). L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major.

El recorregut està degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre. El punt d’avituallament estarà situat aproximadament al km 5 (travessera de les Corts). 

S’estableix un temps màxim d’1 hora i 45 minuts per completar el recorregut per a totes les categories de participants. Transcorregut aquest temps es produirà el tancament de la Cursa. Els participants que no l’hagin finalitzat podran continuar respectant el codi de la circulació, sota la seva responsabilitat.

ARTICLE 3.-  INSCRIPCIÓ.-

Les inscripcions es faran per internet al web del Futbol Club Barcelona fcbarcelona.cat/cursa2015 per mitjà de la pestanya ‘Cursa Barça’ disposada per a tal efecte.

Les inscripcions es podran realitzar fins a les 24.00 hores del dia 2 de setembre del 2015 o fins a arribar als 7.000 inscrits. No es faran inscripcions sota cap concepte el dia de la Cursa.

Els corredors que disposin de xip groc ho hauran de fer constar a la inscripció. Els qui no disposin de xip groc hauran d’utilitzar el xip d’un sol ús no reutilitzable que facilitarà l’organització, que s’entregarà a la Fira d’Atenció al Corredor/a i que hauran de tornar en acabar la Cursa.

La Cursa és oberta a la participació de tothom. No obstant això, l’edat mínima per participar-hi és de 16 anys. Els menors d’edat hauran d’inscriure-s’hi amb l’autorització signada dels seus progenitors o de qui n’ostenti la pàtria potestat i sota la responsabilitat d’aquests.

ARTICLE 4.- PREU DE LA INSCRIPCIÓ.-

La inscripció i l’ús del xip per participar-hi són obligatoris. El preu de la inscripció és el següent:

-General amb xip groc propi:                                                      16 €
-General amb xip de lloguer que facilitarà l’organització:                18 €
-General amb compra de xip groc:                                               21 € (1)
-Socis/sòcies FCB amb xip groc propi:                                           10 €
-Socis/sòcies FCB amb xip de lloguer que facilitarà l’organització:    12 €
-Socis/sòcies FCB amb compra de xip groc:                                   15 € (1)

(1)    Fins a esgotar-ne existències.

Les inscripcions són personals i intransferibles. Un cop s’hagi realitzat la inscripció no se’n retornarà l’import si la no-participació del corredor/a és per causes no imputables a l’organització. La inscripció dóna dret a rebre la samarreta tècnica commemorativa confeccionada especialment per a la Cursa Barça.

L’organització podrà demanar el DNI o similar per comprovar la identitat de l’atleta. El participant que es negui a la  identificació esmentada podrà ser desqualificat.

ARTICLE 5.-  LÍMIT DE PARTICIPANTS.-

La cursa està limitada a 7.000 participants. Per tant, es tancarà la inscripció quan s’assoleixi aquesta xifra encara que sigui abans de la data establerta com a límit per fer la inscripció. L’organització es reserva el dret d’admetre participants per sobre d’aquesta xifra quan ho permetin les circumstàncies a criteri de l’organització.

ARTICLE  6.-   RECOLLIDA DE DORSAL, XIP I SAMARRETA.- FIRA D’ATENCIÓ AL/LA CORREDOR/A.-

Tots/es els/les inscrits/tes rebran una samarreta tècnica commemorativa de la marca Nike confeccionada especialment per a la Cursa Barça. També rebran el dorsal d’identificació i el xip de lloguer d’un sol ús o el xip de compra, segons l’opció escollida a la inscripció. La Fira d’Atenció al/la Corredor/a estarà oberta el divendres 4 i el dissabte 5 de setembre del 2015, de 10.00 a 20.00 hores ininterrompudament, al lloc que s’indicarà oportunament al web de la Cursa. El dia de la Cursa no es farà entrega de cap dorsal, xip ni samarreta. L’organització no garanteix la talla de la samarreta demanada pels corredors. El fet de no retirar la samarreta, el dorsal i el xip en els dies establerts significa la renúncia a aquests, i la renúncia a participar sense dorsal. El dia de recollida del dorsal els menors d’edat hauran de venir acompanyats dels seus progenitors o de qui n’ostenti la pàtria potestat, i aquests hauran de signar l’autorització perquè el menor pugui participar en la Cursa.

ARTICLE  7.-  CATEGORIES.-

Les categories d’edat en homes i dones seran les següents: absoluta general; de 16 a 35 anys; de 36 a 45 anys; de 46 a  55 anys; més de 55 anys.  Per establir les categories es prendrà l’edat del dia de la cursa. En els resultats es podran veure les classificacions per a cadascuna de les categories.

També hi haurà les categories paralímpiques següents: A) Discapacitats visuals, B) Discapacitats físics (que inclou la paràlisi cerebral i amputats), C) Cadira de rodes o carro d’atletisme (no és permès el ‘handbike’), i, D) Discapacitats intel·lectuals. Els participants en aquestes categories s’han d’inscriure seguint el procés indicat en l’article 3 comunicant aquesta circumstància a l’organització en el moment de la inscripció. Per acreditar la pertinença  a alguna d’aquestes categories cal enviar una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a l’organització de forma que en quedi acreditat l’enviament al correu electrònic: cursa@fcbarcelona.cat. Per optar a la classificació i premis caldrà que hagin acabat la cursa un mínim de 3 corredors/res, ja siguin homes o dones, en cadascuna d’aquestes categories. Els corredors/res d’aquestes categories han d’anar degudament identificats, així com la persona que els faci de guies; la participació dels guies serà gratuïta, aniran sense xip i caldrà indicar-ne les dades (nom i cognoms, DNI, data de naixement, telèfon mòbil i correu electrònic).

ARTICLE  8.-  CLASSIFICACIÓ I ENTREGA DE PREMIS.-

La classificació de la Cursa Barça es farà mitjançant el sistema de xip de Championchip, i per tant l’ús d’aquest és obligatori. La classificació es farà segons el temps real indicat pel xip certificat pels jutges de la Federació d’Atletisme. Tindran premi els 5 primers/es classificats/des de la categoria absoluta masculina i femenina.

També es donarà un premi als 3 primers classificats/des de les categories paralímpiques sempre que hagin arribat a la línia de meta un mínim de 3 participants per categoria, ja siguin homes o dones: A) Discapacitats visuals, B) Discapacitats físics (que inclou la paràlisi cerebral i amputats), C) Cadira de rodes o carro d’atletisme (no és permès el ‘handbike’), i D) Discapacitats intel·lectuals.

L’entrega i el lliurament de premis de la categoria absoluta masculina i femenina es farà el mateix dia en acabar la Cursa a partir de les 10.00 hores, en el punt habilitat a aquest efecte a prop de l’arribada. Les categories són excloents, és a dir, un/a mateix/a corredor/a no es pot/den premiar en dues categories. Cal dirigir-se a la zona de pòdium una vegada acabada la Cursa per coneixe’n els premiats.

ARTICLE 9.-   DISTRIBUCIÓ DELS CALAIXOS DE SORTIDA SEGONS MARCA I COLOR DE DORSAL.-

La sortida està dissenyada per calaixos en funció de la marca acreditada en 10 quilòmetres. Cada calaix està identificat amb un color. Només podran accedir-hi aquells/es corredors/es que tinguin el dorsal o braçal del color distintiu de cada calaix. És obligatori córrer la Cursa amb el dorsal col·locat a la part frontal de la samarreta, de manera visible, i el xip lligat a la sabatilla.

Els/les corredors/res es col·locaran als calaixos de sortida en funció del seu temps en la distància de 10 quilòmetres. Per assignar els calaixos de sortida als participants es procedirà de la manera següent:  a) Als/les corredors/res que disposin de xip groc se’ls assignarà automàticament la millor marca dels dos darrers anys en curses de 10 quilòmetres. b) Als que no disposin d’aquest xip els serà assignat un calaix de forma automàtica, llevat que acreditin la seva marca personal a la Fira d’Atenció al/la Corredor/a durant els dies en què estarà oberta mitjançant un diploma o full de classificació d’una cursa de 10 quilòmetres, corresponent als anys 2014 i 2015, en què constin les seves dades i el temps registrat. Cal tenir en compte que només s’acceptaran curses oficials i homologades que constin en el calendari de la Reial Federació Espanyola d’Atletisme i la Federació Catalana d’Atletisme. Els participants amb residència en altres països podran acreditar la marca amb un certificat o full de resultats d’alguna cursa homologada per la federació del seu país respectiu. Cada calaix està identificat amb un color al dorsal o braçal.

ARTICLE 10.-  LLIGA SOCIAL DE CURSES ‘CORRENT FEM BARÇA’ I CHALLENGE BCN 10K.-

La Cursa Barça forma part del calendari de la Lliga Social de curses populars del Futbol Club Barcelona  ‘Corrent fem Barça - 2015-16’ i de la Challenge BCN 10K de l’Ajuntament de Barcelona i la Federació Catalana d’Atletisme, i per tant puntua per a aquestes.

ARTICLE 11.-   SERVEI DE GUARDA-ROBA I FISIOTERAPIA.-

Es posarà a disposició dels participants un servei de guarda-roba. L’organització no es farà responsable dels objectes que hi dipositin.

L’organització, en acabar la Cursa, posarà a disposició dels participants que ho desitgin un servei prestat per fisioterapeutes.

ARTICLE 12.-  VEHICLES AUTORITZATS.-

Els únics vehicles que podran seguir la prova seran els expressament autoritzats per l’organització. Queda totalment prohibit seguir els corredors en cotxe, moto, bicicleta o patins, pel perill que podria suposar per als atletes. Pel mateix motiu, tampoc està permès córrer portant cotxets o cadiretes de nens, ni amb animals.

ARTICLE 13.- RESPONSABILITAT.-

La participació en l’esdeveniment es farà sota la responsabilitat i el propi risc dels participants en la Cursa. El participant, en el moment de la inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per a l’esdeveniment. L’organització declina tota responsabilitat dels danys que els/les participants puguin ocasionar durant la prova, fer-se ells/es mateixos/es o a terceres persones. L’organització té subscrita una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil segons la legislació vigent.

L’organització comptarà amb un servei mèdic per a possibles urgències al llarg del recorregut.

ARTICLE 14.- DESQUALIFICACIONS.-

El servei mèdic de la competició i els jutges àrbitres estan facultats per retirar els participants que, durant la prova:

  1. Manifestin un mal estat físic.
  2. No realitzin el recorregut complet.
  3. No tinguin dorsal o no el portin visible.
  4. Mostrin un comportament no esportiu.

ARTICLE 15.-  RECLAMACIONS.-

Les reclamacions es faran per escrit a l’organització de la Cursa Barça dintre de les 24 hores següents a la publicació dels resultats a internet, la qual decidirà en un termini de 3 dies; la decisió que adopti serà inapel·lable. Les reclamacions s’hauran d’adreçar per correu electrònic a l’adreça cursa@fcbarcelona.cat.

ARTICLE 16.-  DADES PERSONALS.-

Els/les participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta. Així mateix, pel fet d’inscriure’s autoritzen que es prenguin imatges que es podran utilitzar gratuïtament per fer difusió de la mateixa prova o de les següents edicions i per a la seva venda. El fet de la inscripció suposa l’acceptació per fer ús de les imatges, excepte si es fa constar el contrari.

Als efectes del que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que es facilitin al document d’inscripció seran incorporades a un fitxer creat sota la responsabilitat del FC BARCELONA. S’autoritza CHIP TIMING S.L. perquè pugui accedir-hi i dur a terme el tractament de les dades personals recollides, l’ús de les quals serà amb la finalitat de gestionar la inscripció a la cursa, les classificacions, els resultats i dur a terme la gestió comptable, administrativa i de facturació. Així mateix, mitjançant la signatura del document d’inscripció, el participant atorga el seu consentiment perquè les seves dades siguin conservades pel FC BARCELONA, als efectes que aquest pugui enviar-li informació comercial sobre serveis i activitats que puguin ser de l’interès del participant mitjançant correu electrònic i/o postal.

Així mateix, el FC BARCELONA informa els participants que poden exercir, en qualsevol moment, el dret d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació sobre les dades referides, enviant una comunicació escrita, juntament amb una fotocòpia del seu document oficial que acrediti la seva identitat (DNI, Passaport, NIE o anàleg), al responsable del fitxer: Futbol Club Barcelona, avinguda Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona, expressant de forma concreta el dret que vol exercir i els motius.

ARTICLE 17.-  ACCEPTACIÓ DEL PRESENT REGLAMENT.-

La inscripció a la cursa és personal i intransferible i suposa l’acceptació d’aquest reglament i del reglament de curses de fons de la Federació Catalana d’Atletisme. La interpretació del present reglament i de tot allò que no quedi reflectit en aquest serà regulat pel comitè organitzador.

La inscripció dels participants implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s’exposa:

“Certifico que em trobo en un bon estat físic. Eximeixo el FC Barcelona, els espònsors o patrocinadors comercials, els directius, els treballadors, els voluntaris, l’empresa organitzadora de l’esdeveniment i la resta d’organitzadors, de tota responsabilitat en l’esdeveniment, com ara la pèrdua d’objectes personals per robatori o altres circumstàncies.

Renuncio a tota acció legal que pogués derivar-se de la meva participació en l’esdeveniment. Autoritzo els organitzadors de l’esdeveniment que gravin totalment o parcialment la meva participació en aquest, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer, i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercir, sense dret per part meva a rebre cap mena de compensació econòmica”.

En el cas que causes de força major obliguin a suspendre la celebració de la cursa el dia previst, el FC BARCELONA es compromet a comunicar la suspensió als participants inscrits dintre de les 72 hores següents al moment en què es tingui coneixement de la causa de força major, així com a fixar una data alternativa o a cancel·lar definitivament l’esdeveniment.

FUTBOL CLUB BARCELONA

CURSA BARÇA 2015


[[BOTOVERMELL::EL REGLAMENT EN PDF++::http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/161/404/original/REGLAMENT_DE_LA_CURSA_BAR_A_2015_CAT.v1431429590.pdf::VER::NF::TRACKING::boto-fitxa-reglament-ca::cursa-barca-2015::consultar-reglament]]