Les reunions informatives que el Club ha anat organitzant en les darreres Assemblees tindran continuïtat de cara a l’Assemblea General Ordinària del 21 d'octubre, perquè els socis compromissaris tinguin l’oportunitat de conèixer més detalladament els punts de l’ordre del dia i puguin resoldre els dubtes sobre els assumptes que es tractaran.

Aquest cop s’ha programat una Jornada Informativa, que tindran lloc el dijous 19 d'octubre a les 19 hores a la Llotja presidencial del Camp Nou.

En aquesta sessió informativa s’exposarà la informació referent als temes de l’Assembla que se sotmetran a votació i hi haurà un torn obert de paraula per resoldre tots aquells dubtes que puguin plantejar els socis assistents.

Per poder fer una previsió de l’assistència, agrairem que els socis interessats a assistir a aquesta Jornada Informativa facin la inscripció prèvia a través del formulari que es troba al final d’aquesta informació.

CONFIRMACIÓ D'ASSISTÈNCIA