Imatge d'una Assemblea General / FOTO: ARXIU FCB

A continuació s’adjunta l’informe de la Comissió de Control i Transparència del FC Barcelona, que recull les activitats realitzades per la Comissió en el darrer exercici econòmic.

El secretari de la Comissió va emetre el present informe, amb el vistiplau del Sr. President i va ser tramès a la Junta Directiva per a la seva presentació a l’Assemblea General de Socis.

[[BOTOVERMELL::INFORME++Comissió de Control i Transparència::http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/131/141/original/INFORME_COMISSI_TICA_-L.v1415965241.pdf::HOR::::NO-TRACKING::::::]]