Per fer un duplicat del seu abonament ha de presentar a l'Oficina d'Atenció al Barcelonista la següent documentació

 DNI original o passaport.
 Formulari descarregable a l’apartat Socis > Preguntes Freqüents de la pàgina web del Club.
 Si la pèrdua es produeix durant les trameses fetes a les entitats financeres, cal adjuntar també un certificat de l’entitat bancària que així ho acrediti i que justifiqui que s’ha efectuat el pagament. En aquest cas, el duplicat és gratuït i només s’acceptaran les peticions fetes durant els períodes de renovacions: el carnet de soci, del 30 de desembre al 28 de febrer, i l’abonament, del 25 de juliol al 30 de setembre.

Les tarifes són:

 Primer duplicat: 10 € i 5 € per als socis d’edat.
 Segon duplicat: 25% del valor del carnet.
 Tercer duplicat: requereix la intervenció de la Comissió de Disciplina del Club, que obre un expedient disciplinari al soci que sol·licita aquest tercer duplicat per verificar les circumstàncies dels fets.