Espai Memorial FCB

Tots els socis i penyistes que ho desitgin podran adquirir i dipositar un columbari a l’Espai Memorial FCBarcelona amb els descomptes següents:

                · Concessió columbari a 50 anys 5% descompte exclusiu soci

                · Concessió columbari a 99 anys 10% descompte exclusiu soci

Provisionalment, i fins que finalitzi la remodelació de l’Estadi, el projecte ocupa un espai temporal al Cementiri de les Corts il·lustrat amb imatges representatives del Club amb capacitat per a 500 urnes.

L’Espai Memorial FCB, un cop hagi finalitzat la remodelació de l’Estadi, es trobarà a dins del Camp Nou amb l’autorització de l’Ajuntament de Barcelona.

L’espai Memorial FCBarcelona posa a disposició dels socis un telèfon d’assistència 24 h (635323481) per a la gestió i el servei funerari, en cas que també es desitgi ampliar a la totalitat dels serveis.

Tots els penyistes que ho desitgin hauran de contactar amb la seva penya, que gestionarà directament l’adquisició amb unes condicions personalitzades.

Podeu aconseguir més informació trucant al telèfon 902151025, enviant un correu a l’adreça reserves@fcbarcelona.cat[[BOTOVERMELL::Espai Memorial FCB++::http://www.emfcbarcelona.cat::HOR::NF::NO-TRACKING::::::]]


[[BOTOVERMELL::Més informació++::http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/112/583/original/Informaci_Espai_Memorial_cat.v1406707861.pdf::HOR::NF::NO-TRACKING::::::]]