La classificació de la Lliga es fa segons el temps real de cada participant a les curses puntuables del calendari "Corrent fem Barça". La puntuació obtinguda en cada cursa s'acumula per fer la classificació definitiva.

Sistema de classificació

L'algorisme que s'aplica per obtenir la puntuació en cada cursa s'obté dividint el temps del primer classificat inscrit a "Corrent fem Barça" pel temps de cadascun dels següents classificats participants a la Lliga, multiplicat per 100:

  • Temps del 1r classificat '"Corrent fem Barça"
  • Temps dels successius classificats "Corrent fem Barça"
  • x 100

El resultat d'aquesta operació aritmètica són els punts atorgats en cada cursa a cadascun dels participants.

Qualsevol reclamació per errors de càlculs es farà a ChampionChip, empresa organitzadora, directament.

Classificació Corrent fem Barça