Durant un període no inferior a deu dies hàbils anteriors a la celebració de l’Assemblea, estaran a disposició dels socis compromissaris els documents que integren l’ordre del dia referent a les matèries de caràcter econòmic.

A partir del dia 9 d’octubre i fins al dia 20 d’octubre estaran a disposició dels socis compromissaris aquests documents a l’Oficina del Compromissari que està ubicada a l’OAB, en horari de dilluns a divendres de 9 h a 20 h, i dissabte de 10 h a 14 h.

Els dies 17 i 19 d’octubre, a les 19 h, es durà a terme sessions informativa a les instal·lacions del Club on tots els socis compromissaris, amb inscripció prèvia, podran accedir de primera mà a tota la informació necessària per al dia de l’Assemblea.

CALENDARI ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2017