Oficina del Cens

Tots els socis que no han passat a regularitzar les seves dades ho podran fer fins al dia 31 de desembre del 2014, data en la qual finalitzarà aquest procés.

 

Haurà de venir presencialment el soci titular del carnet de soci a actualitzar les dades, i caldrà que porti el DNI o passaport. En cas d'un menor haurà de venir acompanyat del pare, mare o tutor legal del nen o bé amb una foto i el llibre de família. 

Els socis que no puguin venir presencialment hauran de descarregar el formulari, omplir-lo, signar-lo, adjuntar una fotografia recent i un rebut bancari al vostre nom, i enviar-lo per correu electrònic o correu postal.

Els socis que pateixin algun tipus de discapacitat o afectació greu de la seva mobilitat disposaran, com és habitual i també per al cens, d'un servei d'atenció personalitzada a través de l'Oficina d'Atenció Especialitzada del Club, OAE, així com un espai específic de servei a l'Oficina del Cens.

Com es poden actualitzar les dades?

Per correu electrònic a l'adreça: oficinadelcens@fcbarcelona.cat.

Per correu postal a l'adreça:

FC Barcelona (OAB)
Av. Arístides Maillol, s/n
08028 Barcelona

Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Barcelonista (OAB - Àrea Social - Accés 14)

Horari OAB:
De dilluns a divendres de 9 a 20h
Dissabtes de 10 a 14h

[[BOTOGRIS::Descarrega el formulari++::http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/130/121/original/cens_blanc_catala.v1415288048.pdf::HOR::NF::NO-TRACKING::::::]]