fcb.portal.reset.password

Congrés Mundial de Penyes 2011

El passat diumenge es va reunir la Comissió de Normativa de Penyes a les oficines del Club. Aquesta era l’última de la sèrie de reunions que han marcat aquest intens mes de març.

Temes tractats

Mirant enrere, es poden veure els fruits d’aquesta comissió, que centra els seus esforços en l’aplicació d’una normativa adaptada als temps que corren. Aquesta temporada ja s’ha aprovat la nova normativa, que s’anirà modificant gradualment, segons les necessitats del moviment, amb la implementació del projecte Penyes Segle XXI.

Subcomissió de la redacció i aplicació de la normativa

Amb la nova normativa, s’han establert uns nous processos per donar d’alta una penya, amb uns passos i uns terminis establerts i clars. D’aquesta manera, s’aixeca la moratòria i es tornen a acceptar sol·licituds per donar d’alta noves penyes.

Seguint la mateixa línia, es començarà a treballar en els processos per reactivar una penya donada de baixa. Igualment, també queden establerts els criteris per donar de baixa una penya.

En l’última actualització de la normativa s’introdueix la figura del Síndic de les Penyes. Un dels objectius és el de treballar en el procediment estàndard per tal de regular-ne les actuacions.

També es va acordar treballar en un nou Manual de Serveis, adaptat a la nova normativa, i a les noves eines que es llançaran en els propers mesos, com és ara la possibilitat de fer tràmits online. La implementació i els continguts del mapa de penyes al web també és un aspecte que s’aprovarà en el proper plenari del Consell Consultiu de Penyes.

La operativa referent als abonaments que disposen les penyes també s’estudiarà properament. Realitzar un cens acurat dels abonaments que pertanyen als penyistes, i que van rebre en el seu moment a través de les penyes, permetrà establir uns requisits, i uns processos, amb la finalitat d’agilitzar qualsevol tràmit.

Subcomissió Organització Territorial

En aquests moments s’està treballant en un nou model d’organtizació territorial. Cal establir una estructura definida, i amb més òrgans competents, amb la finalitat que l’autogestió del moviment sigui una realitat.

D’aquesta manera, cada zona passaria de tenir un sol delegat, a un òrgan complet, amb una organització clara, que permeti el bon funcionament i la coordinació del moviment dins del seu àmbit d’acció.

En qualsevol cas, aquest sistema seguiria el ja existent de l’elecció democràtica, en què cada penya tindria dret a un vot per elegir els seus representants davant del Club.

Preparant el Congrés 2012

Aquest dissabte, el Consell Consultiu es reunirà en sessió plenària per aprovar els temes tractats durant aquest mes per les comissions, i preparar les ponències del proper Congrés. Un pas mes cap a l’autogestió del moviment penyístic, que s’està assentant de forma gradual, incloent canvis i modificacions temporada rere temporada.

Tornar a dalt