fcb.portal.reset.password

Ponència marc del Congrés de Penyes

Aquest cap de setmana es va celebrar la tercera reunió prèvia al plenari del proper 31 de març. Aquest era el torn de la Comissió d’Identitat de la Penya i el Penyista.

Temes més rellevants

Les tres subcomissions d’aquest grup de treball van definir els objectius assolits, i van establir també els objectius a mitjà i llarg termini. Tres grups interrelacionats que seguiran treballant per fomentar el moviment i elevar la marca penya d’acord amb els preceptes del projecte Penyes Segle XXI.

Subcomissió de cens i carnet del penyista

Es va establir el calendari per al llançament de la part de gestió 'on-line' del web de penyes. Amb aquesta nova eina, les penyes podran fer tot tipus de gestió des del mateix web, seguint un protocol establert, segons el tràmit que s’hagi de realitzar.

El període d’implementació passaria per una fase de proves, que consistiria en la formació dels delegats del Consell Consultiu, per poder donar suport a les seves penyes. Una segona fase pilot també tindria lloc amb una sèrie de penyes prèviament seleccionades.

Amb l’edició d’un manual d’usuari, i el suport telefònic i presencial de l’OAP, les penyes podran fer tot tipus de gestions amb l’instrument ‘on-line’.

Això ajudarà també a realitzar el cens del penyista, per tal que el club Club tingui una fotografia fefaent de l’abast del moviment. També servirà per saber si les penyes compleixen amb els requisits establerts per la normativa pel que fa als mínims d’associats. A partir d’aquí, es treballarà per expedir el carnet del penyista.

Paral·lelament, també es va anunciar que el Club està treballant per digitalitzar tota la documentació que té als seus arxius. D’aquesta manera, tota la informació estarà disponible d’una manera més ràpida i àgil.

Subcomissió de Comunicació i Noves Tecnologies

Aquesta comissió va fer repàs d’una temporada amb moltes novetats pel que fa a les noves tecnologies. La nova plataforma web, que es va llançar el novembre de l’any passat, i l’entrada de les penyes a les xarxes socials, van ser dos dels punts més importants a tractar. Aquestes novetats signifiquen un primer pas en el camí, ja que també es van plantejar diverses iniciatives per millorar les interaccions entre les penyes.

En referència al cens de penyes i penyistes, aquesta subcomissió treballarà per fer un seguiment de la implementació del segon nivell de la plataforma web de penyes.

Finalment, també es va anunciar que el programa 'Quina Penya!' de Barça TV està treballant en la seva segona temporada.

Subcomissió de Màrqueting

Aquesta subcomissió treballa per establir sinergies entre les penyes i tot el que suposa expandir la marca Barça arreu. El FCBotiga Bus, una botiga mòbil de productes llicenciats del FC Barcelona, anirà a aquells esdeveniments i actes penyístics més multitudinaris.

També s’estudiarà la possibilitat d’oferir diverses promocions al penyista, un cop el carnet del penyista ja estigui en curs, així com també poder oferir diversos avantatges a les penyes. Entitats bancàries, agències de viatges, entre d’altres, són sectors que es poden beneficiar mútuament amb el moviment penyístic.

Tornar a dalt