Infopenyes

L'Infopenyes és un 'newsletter' amb el qual el Club informa totes les seves penyes sobre procediments de petició d'entrades, promocions, actes, i informació de servei. D'aquesta manera, les penyes i els seus penyistes obtenen tot el necessari per estar assabentats de tot allò que envolta el moviment.

Des d'aquí us podeu descarregar els Infopenyes que hem enviat durant la temporada:

 

Temporades 2011-2012 i 2012-2013
Temporades 2013-2014 i 2014-2015