FCB

Qualsevol Penya pot realitzar un procés perquè els abonaments que eren titularitat de la pròpia Penya originalment tornin al seu nom. En tot moment el Club ha tingut aquests abonaments vinculats a la penya, tot i estar a nom d’un soci. L’objectiu és que aquests carnets tinguin la singularitat oficial que la penya en sigui titular.

Procés a seguir

En primer lloc, serà necessari que la Penya enviï per correu electrònic el llistat dels seus abonaments. En aquest llistat caldrà d’indicar:

 

  • Nom de la penya, número de credencial i número de zona
  • Nom i clau del soci del FC Barcelona al nom del qual està aquest abonament
  • Seient de l’abonament
  • Estat d’aquest abonament (si algun d’aquests socis no ha passat el cens per qualsevol motiu, com ara defunció)


Cal que us descarregueu i ompliu degudament el model d’arxiu excel.

Caldrà enviar l’arxiu en qüestió al Departament de Penyes penyes@fcbarcelona.cat. Posteriorment, i un cop fetes les comprovacions pertinents, el Club informarà dels següents passos a seguir per tal de completar el procés.