A l’empara del que disposen la normativa que regula les relacions entre el FCB i les seves Penyes i els estatuts de les Federacions de Penyes, s’estableix un procés per a l’elecció de les juntes directives de les federacions territorials en cada una de les zones i els àmbits.

En aquest document teniu disponible tota la informació relativa al procediment electoral, les candidatures, el sistema de votació o la junta electoral central.

Descarrega't el Procés Electoral