Com a penyes oficials del FC Barcelona, disposeu de nombrosos avantatges i serveis que el Club ofereix, entre els quals destaquem:

  • Sol·licitud d’entrades
  • Entrades infantils
  • Trobada Mundial de Penyes
  • Trobades de Zona
  • Representació del FC Barcelona en altres celebracions i actes de les penyes
  • Col·locació d'una placa al Camp Nou amb l'escut de la penya i la seva data de fundació, amb el corresponent acte d'inauguració
  • Recepcions en els desplaçaments esportius.
  • Ofertes a l’FCBotiga
  • Material de promoció

Us podeu descarregar el manual sencer d’avantatges i serveis.

FCB - R.jpg