Trobada de Penyes Barcelonistes d'Anoia, Penedès i Garraf

Per mantenir la penya com a activa s'haurà de tenir especialment en compte l'obligatorietat de remetre a l’OAP anualment, entre els mesos de gener i juny, la següent documentació:

Acta de la seva assemblea anual.
Actualització del nombre de penyistes.
Partits als quals hagin assistit en l'últim any, ja siguin del primer equip o de les seccions.
Celebracions, actes o esdeveniments en els quals hagi participat, sigui com a organitzadora o com a assistent.

La necessitat de comptar amb informació fefaent farà que l'absència d'aquesta documentació, a més de qualsevol altre incompliment de la Normativa, sigui considerada raó suficient per catalogar com “no activa” a una penya.