[[BOTOVERMELL::Procés Electoral++::http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/052/621/original/ProcesElectoral2013.v1368630292.pdf::HOR::NF::NO-TRACKING::::::]]

 

[[BOTOGRIS::Calendari Electoral++::http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/052/625/original/ConvocatoriaEleccions2013.v1368631617.pdf::HOR::NF::NO-TRACKING::::::]]

 

[[BOTOVERMELL::Sol·licitud d'Avals++::http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/052/746/original/Sol_licitudAvals.v1368696090.pdf::HOR::NF::NO-TRACKING::::::]]

 

[[BOTOGRIS::Presentació de Candidatura++::http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/052/747/original/PresentacioCandidatures.v1368696132.pdf::HOR::NF::NO-TRACKING::::::]]

 

[[BOTOVERMELL::Cens Electoral++::http://penyes.fcbarcelona.cat/detall/fitxa/les-nostres-penyes::HOR::::NO-TRACKING::::::]]

 

[[BOTOGRIS::Candidatures Federacions++Recompte Avals::http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/055/871/original/Recompte_Avals.v1370607601.pdf::HOR::NF::NO-TRACKING::::::]]

 

[[BOTOVERMELL::Vot Presencial++::http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/055/872/original/Votaci_presencial_cat.v1370607732.pdf::HOR::NF::NO-TRACKING::::::]]

 

[[BOTOGRIS::Vot Per Correu++::http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/055/875/original/Votaci_per_correu_cat.v1370607879.pdf::HOR::NF::NO-TRACKING::::::]]