XXXVI Congrés Mundial de Penyes

L’Àrea Social del FC Barcelona assumeix les funcions de manteniment, impuls i desenvolupament de les relacions del Club amb les Penyes Oficials del FC Barcelona.

La Comissió de Penyes és una entitat que col·labora amb la Junta Directiva per representar al FC Barcelona en els diferents actes i activitats que ho requereixin, especialment aquells organitzats per penyes, com a ambaixadora del Club.

Un dels seus objectius és el de transmetre i fomentar el sentit i els valors històrics del barcelonisme, així com el civisme, la integració social, l’esportivitat, la solidaritat, la democràcia, la catalanitat, la universalitat i altres aspectes que reflecteixen el compromís del FC Barcelona amb la societat.

Membres de la Comissió de Penyes

  • Cerni Areny Aguilar
  • Manel Costa Del Toro
  • Xavier Ilincheta Ferrer
  • Elvira Pou Chifoni
  • Griselda Soteras Bergada
  • Manel Torrentallé Cairó