Carnet de compromís

D’acord amb el darrer Congrés de Penyes, i amb la voluntat de facilitar que totes les penyes puguin complir amb la Normativa de Penyes Barcelonistes, s’ha establert un nou procediment perquè el president de la penya obtingui el Carnet de Compromís. D’aquesta manera, com en tants d’altres processos relacionats amb el moviment, el president d’una penya podrà obtenir el Carnet de Compromís a través del seu delegat.

Procediment d’alta

A partir d’ara, el president de la penya haurà d’omplir el formulari d’alta que li facilitarà el FC Barcelona, el qual s’haurà d’emplenar i tornar al Club, signat pel president i pel membre del Consell de Penyes que correspongui. Aquest últim serà qui realitzi els tràmits personalment a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista, que farà el pagament en efectiu o amb targeta bancària.

La ratificació

El Carnet de Compromís obliga al titular a ratificar-lo anualment durant tres anys per tal de mantenir-lo. Es tracta d’un període que va de l’1 de juny al 30 d’octubre de cada any. En el cas dels presidents de penya, també ho podran fer a través del delegat, sent obligatori que el titular del carnet el ratifiqui personalment com a mínim un cop durant aquests tres anys.

Canvis de junta

En el cas dels canvis de junta, o president, el Club obre un procés de 3 mesos durant el qual la penya haurà de regularitzar la situació per tal de complir amb la Normativa.

Feu clic aquí per obtenir tota la informació referent al Carnet de Compromís.

El procés habitual, també vàlid

Malgrat tot, el procés habitual per obtenir i ratificar el Carnet de Compromís, de manera presencial a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista, segueix sent vàlid, també, per als presidents de penya.

Veure el procés habitual per obtenir el Carnet de Compromís.

Aquesta nova via és una alternativa per als presidents de penya, per tal que les penyes puguin complir amb la Normativa vigent de la manera més fàcil possible.