Tal i com regula el procediment electoral, la Junta Electoral Central proclama les següents candidatures, que van ser avalades entre el 6 i el 18 d’abril. La Junta també proclama el cens electoral, que va estar disponible per la seva consulta des del 28 de març de 2017 al web del FC Barcelona i a les oficines del Club per la seva possible rectificació.

A 29 Federacions es va presentar una única candidatura aconseguint els avals necessaris per ser considerades candidatures oficials a juntes directives de les Federacions. En aquest cas, no serà necessari dur a terme l’acte de votació.

A la Federació de Penyes de l’Anoia, l’Alt Penedès i El Garraf es van presentar dues candidatures. Des del 24 d’abril les penyes de la Federació estan rebent la informació necessària per formalitzar el vot. La documentació quedarà a disposició de les penyes a la seu de cada Federació, a les instal·lacions del FC Barcelona i al web del Club.

Carta d'oficialitat
Consulta les Candidatures Oficials