Credencial 2011/12

Per notificar un canvi de junta, ens haureu d’enviar l’acta de l’assemblea on es va produir el canvi, signada tant pel president o secretari actual de la Penya com pel sortint. Podeu enviar aquesta acta per correu ordinari, per fax o per correu electrònic.

Si canvieu qualsevol dada de contacte, us recomanem que ens feu arribar aquesta modificació el més aviat possible via correu electrònic (penyes@fcbarcelona.cat).