Congrés Mundial de Penyes i Dinar de Gala

Diumenge, 17 d'agost

  • 09:00 a 14:00h - Palau de Congressos

Dilluns, 18 d'agost

  • 09:00 a 14:00h - Palau de Congressos

Congressistes: caldrà presentar el DNI / Carnet de Penyista.
Pel dinar de congressistes i dinar de gala caldrà presentar també la credencial original de la penya / carnet de penyista i el resguard del pagament.


Sopar popular / Lliurament d'obsequis / Invitacions Gamper*

Dissabte, 16 d'agost

  • 11:00 a 20:00h - Recinte Festa Gamper Estrella Damm

Diumenge, 17 d'agost

  • 11:00 a 20:00h - Recinte Festa Gamper Estrella Damm

Dilluns, 18 d'agost

  • 11:00 a 20:00h - Recinte Festa Gamper Estrella Damm

Visites Barcelona Bus Turístic*

Dissabte, 16 d'agost

  • 11:00 a 20:00h - Recinte Festa Gamper Estrella Damm

Diumenge, 17 d'agost

  • 11:00 a 20:00h - Recinte Festa Gamper Estrella Damm

Torneig de Cartes / Penyes Futbol Games*

Dia del Torneig

  • 15:00 a 15:30 - Auditori 1899

* Caldrà presentar credencial original de la penya / carnet de penyista i el resguard del formulari d'inscripció a la Trobada Mundial de Penyes