El FC Barcelona celebra les eleccions a les Juntes Directives de les Federacions de Penyes

Totes les penyes oficials de les 30 Federacions territorials estan convidades a participar-hi

Noticies