No es permetrà l'entrada de megàfons ni tambors a l'Estadi. Et recomanem llegir les prohibicions d'entrada a Mestalla.

Són infraccions molt greus: (sanció de 60.100 a 650.000€)

 • La participació violenta en aldarulls en els recintes esportius o als seus voltants.
 • La violació de les sancions imposades en matèria de violència en l’esport.
 • La introducció i l’exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que puguin ser considerats un acte que inciti, fomenti o ajudi els comportaments violents, xenòfobs, racistes o terroristes.
 • La introducció i la tinença, l’activació o el llançament de tota mena d’armes o d’objectes que poguessin produir els mateixos efectes, així com bengales, petards, explosius o productes inflamables en general.
 • La introducció i la venda, el consum o la tinença de tota mena e begudes alcohòliques i de substàncies o productes anàlegs.
 • La irrupció no autoritzada en els terrenys de joc i que, com a conseqüència d’això, s’alteri o es pertorbi greument la celebració de l’espectacle esportiu.
 • A més, es podrà arribar a l’expulsió del recinte o a la prohibició d’accedir al recinte esportiu amb caràcter cautelar o de romandre-hi.

Són infraccions greus: (sanció de 3.100 a 60.100€)

 •  La desobediència de les ordres o de les disposicions de les autoritats governatives en relació amb les condicions de la celebració d’aquests espectacles sobre qüestions que afectin al seu desenvolupament normal i adequat.
 • Accedir sense entrada.
 • No ocupar el seient assignat a la seva entrada.
 • Introduir begudes i objectes prohibits.
 • Irrompre de manera no autoritzada en els terrenys de joc.

Són infraccions lleus: (sanció de 150 a 3.000€)

 • Totes les accions i omissions no tipificades com a infraccions greus o molt greus i que siguin contràries a les normes i reglaments aplicables en els espectacles esportius.

 

[[BOTOVERMELL::TORNAR++Final Copa::http://www.fcbarcelona.cat/final-copa-del-rei-2014::HOR::::NO-TRACKING::::::]]