FCBEscola

És una nova fórmula de treball que té com a objectiu el perfeccionament i la millora del gest tècnic de cada jugador/a, i complementa els entrenaments que puguin realitzar en els seus clubs i/o escoles d’origen.


Es busca una alta interacció entre el/la jugador/a i l’entrenador, i per aquest motiu es treballa amb grups reduïts d’un màxim de 10 jugadors i 6 porters.

A qui va adreçada?

Està adreçada a nens/es de 6 a 14 anys, d’altres escoles, clubs i també alumnes de l’FCB Escola. Per accedir-hi no es requereixen proves d’accés.

Quins són els objectius tècnics?

Dominar l’execució dels gestos tècnics bàsics del futbol.

Conèixer els gestos tècnics secundaris: el joc aeri, la definició a porteria, etc.

Aplicar els diferents gestos tècnics al joc real en funció de cada situació.

Automatitzar patrons motrius per respondre a determinades situacions tàctiques.

Quins avantatges té formar part de l’FCB Escola de Tecnificació?

Prioritat per cobrir places vacants de l'FCB Escola Barcelona.

Possibilitat de participar en algun torneig, al qual l'FCB Escola està convidada.

Descomptes en activitats organitzades per l’FCBEscola: Campus de Nadal i Setmana Santa, etc.

Quin dia s'entrena?

En funció de la seu, es designa 1 dia a la setmana (de dilluns a divendres)

Durada del curs: De setembre a juny

Durada sessió: 90 minuts