CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:

En el concurs poden participar tots aquells usuaris de l'aplicació mòbil Instagram a nivell mundial majors de 18 anys.

PERÍODE DE L'ACCIÓ:

15 gener 2013 al 21 de gener de 2013, ambdós inclosos.

FUNCIONAMENT I PREMIS:

1. La temàtica del concurs és "Mostra el teu Barcelonisme", és a dir, els usuaris hauran de fer fotografies de tot allò que relacionin amb FC Barcelona, el club, la seva identitat i els seus valors, i compartir-les en la xarxa Instagram.

2. Per identificar la participació en el concurs els usuaris han d'identificar la seva fotografia amb el hashtag #IgersFCB en la descripció de la mateixa en el moment de publicar-la en Instagram. No és necessari el registre previ a cap aplicació.

3. Només les fotografies que compleixin amb la temàtica del concurs i incloguin el hashtag en la descripció entraran en concurs.

4. El concurs és vàlid per a totes les fotografies realitzades i pujades entre el 15 de gener i el 20 de gener de 2013 fins a les 23:59 hores a Instagram amb el tag #IgersFCB, i complint la temàtica establerta.

5. No s'acceptaran fotografies realitzades fora d'aquestes dates.

6. Cada participant pot participar amb tantes fotos com vulgui dins de les dates del concurs i sempre d'acord amb la temàtica d'aquest.

7. D'entre les 10 fotografies amb més vots en finalitzar l'acció, membres de l'staff de FC Barcelona seleccionaran i decidiran les tres (3) guanyadores, pel seu valor estètic, gràfic i per la fidelitat a la temàtica del concurs.

8. El dia 23 de gener FC Barcelona es posarà en contacte amb els guanyadors a través d'Instagram, deixant un comentari a les fotos guanyadores, i / o per les vies al seu abast que consideri oportunes, per informar els guanyadors.

En cas d'impossibilitat manifesta per contactar amb els guanyadors en el termini de 2 dies, l'organització quedarà eximida de qualsevol responsabilitat i podrà triar un altre guanyador.

9. El premi del concurs per als tres (3) guanyadors és una samarreta del FC Barcelona i una entrada especial al Camp Nou en el partit de FC Barcelona - Osasuna, el 27 de gener de 2013, per fer la primera retransmissió live streaming d'un partit del FC Barcelona a Instagram, des del propi perfil de FC Barcelona.

10. Els guanyadors rebran una breu formació per a la presa de fotografies abans de començar el partit, juntament amb un tour per les àrees permeses per a la retransmissió del partit.

11. Durant el partit, els guanyadors aniran acompanyats d'un membre de l'staff de FC Barcelona.

12. El premi no es podrà bescanviar pel seu valor en metàl • lic.

13. Els costos de desplaçament al Camp Nou i dietes vinculats a aquest concurs aniran a càrrec dels guanyadors.

CONDICIONS GENERALS

1. Les fotografies que incompleixin les bases establertes, o que encara complint puguin vulnerar drets personals, o puguin resultar ofensives o discriminatòries seran desqualificades.

2. Així mateix, FC Barcelona es reserva el dret de desqualificar les fotografies que consideri inoportunes sota el seu propi criteri.

3. La participació en el concurs implica que el participant tingui un compte en Instagram i que respecti les condicions d'aquesta xarxa http://instagram.com/legal/terms/.

4. L'organització, a més, es reserva el dret de denunciar i demanar l'eliminació de la fotografia, si alguna imatge vulnera drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria.

5. Els concursants cedeixen els drets d'imatge de les seves fotografies perquè FC Barcelona pugui usar en qualsevol dels canals de comunicació i publicació que sigui necessari.

6. L'acceptació del premi pels guanyadors suposa donar el consentiment a l'organització per utilitzar amb fins publicitaris el seu nom i imatge al material promocional relacionat amb aquesta campanya.

7. La participació en aquesta promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes faci FC Barcelona.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs en Instagram, que els continguts i comentaris que hagin de ser publicats en aquesta xarxa puguin ser compartits amb la resta d'usuaris de Instagram i altres xarxes socials

2. La participació en un concurs d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació de les normes d'Instagram.

RESPONSABILITATS

1. FC Barcelona es reserva el dret d'anul • lar qualsevol participació o qualsevol participant, si es tenen sospites d'una manipulació incorrecta de les dades o del concurs.

2. FC Barcelona es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació en el concurs i en general a la promoció de qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits en aquestes bases i termes de participació o contravingui les normes o finalitat del concurs.

3. FC Barcelona no es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per problemes de correu electrònic i / o pel mal funcionament d'Instagram o internet.

4. A més FC Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

5. Igualment, l'organització exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a l'ús indegut, manipulació o mutilació que usuaris o tercers no autoritzats puguin realitzar respecte del contingut general d'aquesta pàgina, així com de la vulneració dels drets de propietat intel • lectual si s'escau, i per manca de compliment de les exigències establertes en aquesta web