El lloc web fcbarcelona.cat és el portal d’informació oficial del F.C. Barcelona. Està dissenyat de forma accessible i universal, sense obstacles visuals ni tecnològics. El comprimís del lloc web, és el de fer accessible els nostres continguts i les noves tecnologies a tots els socis i usuaris de la xarxa.

Apliquem la normativa de la Unió Europea, l’estàndar WAI (Web Accesibility Iniciative), amb el propòsit de complir les pautes d’accessibilitat de nivell AA, marcades per aquesta la normativa. Tant els usuaris sense discapacitat, com els que pateixin qualsevol minva física, podem accedir sense dificultats als continguts del nostre web.

El FC Barcelona ha adquirit el ferm compromís amb els usuaris perquè tothom pugui gaudir dels continguts i de les noves tecnologies dels canals oficials del Club.