En què consisteix?

El programa FCB Apps és un programa de creació d'aplicacions de mòbil per al FC Barcelona que està adreçat a desenvolupadors i empreses TIC.

Qui pot participar?

El programa va adreçat a qualsevol persona, empresa i/o organització que disposi d'una aplicació mòbil desenvolupada, una aplicació mòbil en procés de desenvolupament que tingui interès en participar en el programa per portar a terme la comercialització d'aquesta aplicació sota la marca Barça.

Requisits

Podrà participar qualsevol empresa o persona física major d'edat que disposi d'un prototip o tingui la propietat industrial d'una App.

Quan el participant sigui estudiant i/o emprenedor i, en el moment de formalitzar la candidatura del prototip o aplicació no tingui constituïda una empresa o ni sigui autònom, serà imprescindible que, si la seva aplicació és, finalment aceptada pel Comitè tècnic avaluador, es constitueixi, formalment com a empresa  o esdevingui autònom abans no es pugui donar d'alta l'aplicació primer, a la botiga d'Apps i, posteriorment, a la FCB Apps.

Com participar al programa?

Per participar en el programa és indispensable llegir i acceptar les Bases del programa i emplenar correctament el formulari web de participació.

D'acord amb les Bases del programa, recordeu que abans d'adjuntar l'aplicació mòbil o una versió beta de la mateixa cal que contacteu amb fcbapps@bdigital.org per sol·licitar la informació necessària que permetrà fer una avaluació correcte de la vostra aplicació.

[[BOTOGRIS::FORMULARI++Presenta la teva APP!::http://fcbapps.fcbarcelona.cat/programa-formulari::VER::NF]]


Què ofereix el programa?

 • L'ús de la marca Barça i de la seva repercussió mediàtica.
 • Visibilitat, tant a la plana web específica del programa que estarà ubicada dins la plana web del FC Barcelona, com a la resta d'accions i esdeveniments que es realitzaran dins del programa.
 • Aprofitament de la comercialització que ofereixen les diferents botigues Apps.
 • La participació en els ingressos generats per l'aplicació.

 

Compromís del participant

 • Realitzar el desenvolupament de l'aplicació mòbil.
 • Realitzar la gestió de les incidències que sorgeixin durant la participació de l'aplicació dins del programa.
 • Realitzar el manteniment de l'aplicació per a solventar les incidències i les actualtizacions necessàries pel bon funcionament de l'aplicació.
 • Informar periòdicament al FC Barcelona respecte el comportament de l'aplicació i la gestió d'incidències i atenció a l'usuari.
 • Respectar les Bases del programa durant la seva participació.


Durada i Terminis del programa

El període per poder participar en el programa s'iniciarà el dia 24 de febrer i finalitzarà el dia 31 de desembre del 2012, podent-se prorrogar durant un 1 any més, i així successivament en el cas que:

 • No es rebin aplicacions mòbils desenvolupades, aplicacions mòbils en procés de desenvolupament o prototips.
 • Que aquestes no siguin d'interès per al responsable del programa.
 • Que les que es rebin, no compleixin amb tots i cadascun dels requisits exigits.

Si succeeix algun d'aquests casos, caldrà comunicar-ho expressament a la web www.fcbapps.cat.