La medicina de l’esport ha estat una especialitat emergent de forma paral·lela a la gran importància que l’esport va adquirir en la societat a partir de la segona meitat del segle xx. Des de sempre ha englobat, dintre dels seus coneixements, un singular interès pels efectes de l’entrenament sobre l’aparell cardiocirculatori, així com el seu estat per tal d’assimilar les diferents càrregues de l’activitat física i de l’esport sobre tot d’alta competència. És per això que sempre l’especialista en medicina de l’esport ha anat de la mà de l’especialista en cardiologia, aconseguint que aquest cada cop conegui més les conseqüències de la pràctica esportiva i, a la vegada, interpreti millor els canvis fisiològics que una activitat intensa genera en el cor del que la practica. Per tot això, i tenint en compte la repercussió social que representa la mort sobtada en esportistes, ens plantegem des de les diferents institucions interessades establir un acord clínic de mínims que ens semblen una aportació als criteris que s’han de complir des de la vessant cardiocirculatòria per tal de reduir al màxim possible els riscos potencials que la pràctica de l’esport pot ocasionar. Aquest document no pretén ser més que una forma de demostrar que les diferents especialitats mèdiques poden trobar formes de col·laboració i d’enteniment per tal de clarificar les postures davant una problemàtica tan dura com la mort sobtada en el món de l’esport.