Oficina del Síndic dels Socis / GERMÁN PARGA - FCB

En l'exercici de les seves funcions determinades a l’article 57è dels Estatuts del Club, els òrgans de govern i administració del Club li faciliten una oficina oberta als socis situada entrant per l'accés 15 a la Plaça de la Fundació FC Barcelona.

Aquesta oficina, on es pot acudir sense cita prèvia, disposa del següent horari i dades de contacte:

De dilluns a dijous de 08.30 a 13.30 i de 14.00 a 17.00 hores
Divendres de 09.00 a 15.00 hores
Horari d’estiu, 15 de juliol a 15 d’agost
De dilluns a divendres de 08.30 a 15.00 hores

Les dades de contacte són:

Telèfon/fax 934963778
Adreça electrònica sindic.socis@fcbarcelona.cat

Els socis que així ho desitgin, s’hi poden adreçar, presencialment o telefònicament, on seran atesos per l'adjunt del Síndic dels Socis, que assessorarà i informarà dels determinats tràmits i/o gestions a seguir segons l’exposició del soci interessat.

En cas de voler presentar una reclamació directament, aquest també es pot presentar a la pròpia oficina o per via correu ordinari o electrònic, fax, burofax i l’escrit ha de ser clar i concís indicant:

  • Nom i cognoms, número de soci i clau i adreça postal o electrònica, i telèfon de la persona que la formula.
  • El fet que motiva la reclamació o queixa i les circumstàncies que poden ser d’interès, així com és aconsellable aportar tots els documents que acreditin els fets exposats.