Imatge de l'escut del FC Barcelona

Joan Manuel Trayter (President)
Teresa Duplà
Joan Carles Maresca
Àlex Bas
Ramon Adell  
Marcos Mas
Jordi Calsamiglia
Fermín Morales
Ignacio Garmendia
Roman Gómez (Secretari)