fcb.portal.reset.password

L’Auditori 1899 habilitat per al procés de verificació de les butlletes de suport / VÍCTOR SALGADO - FCB

Aquest dilluns, a les 9 del matí, la Junta Electoral ha començat a comprovar la validesa de les butlletes de suport que dissabte passat van aportar els aspirants a ser candidats a les eleccions a la Presidència del FC Barcelona. D’aquesta manera, el procés electoral s’endinsa en la fase VII, en què en el termini de tres dies hàbils la Junta Electoral ha de proclamar oficialment les candidatures. Abans cal validar els requisits exigits pels Estatuts, i refusar les propostes de candidatura que no els hagin complert.

Un dels principals requisits és haver rebut el suport del nombre mínim de socis que exigeix l’apartat 48.3 dels Estatuts, i que correspon al 50% dels compromissaris que integren l’Assemblea. D’aquesta manera, les signatures mínimes exigides per a aquestes eleccions són 2.534.

El procés de validació, que ha començat a les 9 del matí a l’Auditori 1899, permet que cadascuna de les propostes de candidatura designi un interventor per mesa de validació de les butlletes de suport. La verificació compta també amb la presència d’un notari, encarregat de desprecintar les caixes on es van guardar les signatures entregades per cada aspirant. Pel que fa el procés, els encarregats de comprovar-les són empleats del Club designats per a aquesta tasca.

Per a aquest procés la Junta Electoral ha aprovat les següents normes internes, que seran aplicades pels empleats del Club designats per a aquesta funció.

Seran vàlides:

- Totes les butlletes que estiguin completament omplertes i compleixin totes les condicions incloses als Estatuts i al present document.
- Totes les butlletes en què consti el número de soci de l’any 2015 o de l’any 2014.
- Totes les butlletes que tinguin incorporat qualsevol dels documents següents: Document Nacional d’Identitat, passaport o permís de conduir (per a socis amb nacionalitat espanyola). Per a estrangers serà només vàlida la fotocòpia del passaport.
- Les butlletes on hi consti un únic nom, quan el nom és compost (Ex: “Josep” a la butlleta, i “Josep Lluís” al DNI, passaport o permís de conduir, o en el cas de persones estrangeres en el passaport).
- Les butlletes amb discrepància en l’idioma (“Josep” a la butlleta, “José”, al DNI, passaport o permís de conduir, o a l’inrevés).

Seran nul·les:

- Totes les butlletes duplicades a favor de precandidats diferents.
- Totes les butlletes on s’adjunti un DNI caducat, passaport caducat o permís de conduir caducat, en el cas que superi més d’un mes de la data de caducitat. En el cas de persones estrangeres, el passaport caducat, en el cas que superi en més d’un mes la data de caducitat.
- Totes les butlletes sense signatura.
- Totes les butlletes amb signatura de soci que no consti al cens.
- Totes les butlletes sense fotocòpia de qualsevol dels documents acreditatius o amb fotocòpia il·legible.
- Totes les butlletes amb total discordança entre el nom del signant i el nom que aparegui en el document adjunt acreditant la identitat del soci.
- Totes les butlletes amb els cognoms intercanviats (“Puig i García” a la butlleta, “García i Puig” al del document adjunt acreditant la identitat del soci, o a l’inrevés).

Seran dutboses:

- Aquelles en què hi hagi discrepància entre la signatura que consta en el document adjunt acreditant la identitat del soci i la butlleta.
- Altres motius.

Les butlletes declarades dubtoses per la signatura passaran a ser verificades per cal·lígrafs per a la seva revisió. Les dubtoses per altres motius seran passades a la Junta Electoral perquè aquesta decideixi.

Recordem que les precandidatures que dissabte van entregar a la Junta Electoral les butlletes de suport, a banda del document en què figuren els membres de la Junta Directiva de la candidatura i el compromís d’aval en cas de ser elegits, són la de Jordi Majó (1.020), Josep Maria Bartomeu (9.124), Joan Laporta (4.802), Agustí Benedito (3.815), Antoni Freixa (3.289), Joan Batiste (2.734) i Ferran Estrada (11). En el cas del Jordi Majó, tot i no assolir les 2.534 signatures mínimes exigides, se li validaran les butlletes de suport presentades per petició del precandidat.

Un cop finalitzada la tasca de comprovació, la Junta Electoral proclamarà les candidatures oficials que concorreran a les eleccions del 18 de juliol. El termini per fer la proclamació finalitza aquest dimecres 8 de juliol.

[[BOTOVERMELL::ESPECIAL ELECCIONS 2015++::http://www.fcbarcelona.cat/eleccions-2015::HOR::NF::NO-TRACKING::::::]]

Tornar a dalt
_satellite.pageBottom();