fcb.portal.reset.password

Les eleccions, el 18 de juliol / FCB

Les eleccions a la presidència del FC Barcelona se celebraran el dissabte 18 de juliol, tal com ha informat públicament en roda de premsa Ramon Adell, president de la Comissió Gestora, reunida aquesta tarda per primera vegada. En la compareixença pública Ramon Adell ha estat acompanyat de Jordi Calsamiglia, secretari de la Comissió.

Les votacions tindran lloc al recinte del Camp Nou, a l’esplanada davant de l’Auditori 1899, en horari de 9 a 21 hores.

Adell també ha informat d’una sèrie de peticions que la Comissió Gestora dirigirà a la Direcció del Club: que s’afavoreixi l’organització de l’esdeveniment amb el màxim número d’aparcaments possibles, que es proposi un determinat nombre d’activitats perquè el 18 de juliol es visqui una festa blaugrana a l’Estadi i que es pugui donar suport logístic a aquells socis que viuen més allunyats de les instal·lacions del Camp Nou.

Constitució de la Junta i la Mesa Electoral

El dijous 11 de juny, amb la publicació de la convocatòria d’eleccions, es donarà el tret de sortida a aquestes eleccions. El divendres dia 12 de juny a les 10 hores, es procedirà al domicili del Club al sorteig públic per designar els components de la Junta Electoral i de la Mesa Electoral, que es constituiran, com a molt tard, el dijous dia 18 de juny.

Aprovació del cens i reclamacions

Des del divendres dia 19 de juny fins al dimarts dia 23 de juny, els socis podran consultar el cens electoral a l’Oficina del Síndic dels Socis. L’horari per a consultes serà de dilluns a divendres de 10.00 a 19.00 hores i festius i cap de setmana de 10 a 13 hores.

Les reclamacions per omissions o inclusions indegudes o rectificació d’errades s’hauran de demanar per mitjà d’un escrit adreçat a la Junta Electoral, el qual s’haurà de presentar a l’Oficina del Síndic dels Socis abans de les 19.00 hores del dimarts dia 23 de juny.

La Junta Electoral resoldrà les reclamacions que es presentin dins de termini i, com a molt tard, el dia 26 de juny s’aprovarà el cens electoral definitiu, el qual no podrà ser objecte de cap modificació durant la resta del procés electoral.

La sol·licitud de butlletes, a partir del 19 de juny

A partir del divendres dia 19 de juny, els aspirants a candidats i a la presidència del Club podran sol·licitar les butlletes de suport emplenades en el model oficial editat pel Club per escrit, dirigit a la Junta Electoral, que presentaran a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista dins l’horari d’aquesta, és a dir, de dilluns a divendres de 10.00 a 19.00 hores i festius i cap de setmana de 10 a 13 hores.

Les butlletes els seran lliurades en un termini màxim de 36 hores, 5.068 butlletes de manera gratuïta, i a càrrec del sol·licitant les que demani excedint-se d’aquest límit.

Presentació de les candidatures

Des del dissabte dia 27 de juny fins al dissabte dia 4 de juliol, es podran presentar les propostes de candidatura per a la Junta Directiva del FC Barcelona. Les candidatures, que seran tancades i es votaran en bloc, s’hauran d’adreçar a la Junta Electoral i presentar a l’Oficina d’Atenció al Soci.

Juntament amb la precandidatura, s’hauran de lliurar com a mínim 2.534 butlletes de suport de socis i el compromís de prestar aval, signat per tots els components de la candidatura, segons resulta de la normativa legal d’aplicació.

La Junta Electoral comprovarà que en els membres de cada candidatura i en els signants de les butlletes de suport hi concorren les condicions que exigeixen els Estatuts, i que cada candidatura ha presentat el nombre mínim de butlletes de suport vàlides i el compromís de prestar l’aval esmentat.

El dimecres dia 8 de juliol del 2015, la Junta Electoral procedirà a la proclamació de les candidatures que tindran dret a participar a les eleccions.

La campanya electoral, del 9 al 16 de juliol

Si només es presenta o resta vàlida una única candidatura, la Junta Electoral proclamarà elegits els seus membres i donarà per finalitzat el procés electoral. Si resulten proclamades diverses candidatures, s’iniciarà la campanya electoral, que durarà des de les 00.00 del dijous dia 9 de juliol fins a les 24.00 hores del dijous dia 16 de juliol del 2015. El divendres 17 constituirà la jornada de reflexió.

El dissabte dia 18 de juliol se celebrarà l’acte de la votació, al Camp Nou, des de les 09.00 hores fins a les 21.00 hores.

[[BOTOVERMELL::Anunci de la++convocatòria d'eleccions per a la Junta Directiva del FCB::http://www.fcbarcelona.cat/club/detall/noticia/les-eleccions-a-la-presidencia-del-fc-barcelona-seran-el-18-de-juliol::HOR::NF::NO-TRACKING::::::]]

Tornar a dalt