fcb.portal.reset.password

 

La Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, davant l’inici del judici en exercici de l’acció social de responsabilitat adoptada per l’Assemblea General Ordinària de 15 d’octubre del 2010, desitja recordar el següent:

1. L’acció de responsabilitat té com a causa el presumpte vulneració, per part de l’anterior Junta Directiva, del que disposa la Llei 10/1990 de l’Esport que estableix que les juntes directives que assumeixin la responsabilitat en la gestió d’un club de futbol no poden gastar més del que s’ingressa durant tot el període del seu mandat.

2. Els comptes de l'exercici 2009/2010, dels quals resulten les pèrdues que activen l'acció de responsabilitat, van ser auditats per Deloitte, el mateix auditor oficial del Club que havia estat designat prèviament l’any 2003 per la Junta presidida per Joan Laporta i que ha auditat el Club els darrers 10 anys.

3. L'auditor del Club va presentar a l'actual Junta Directiva el seu informe, segons el qual els comptes formulats per la Junta anterior no reflectien la realitat econòmica de l'últim exercici, en presentar quatre excepcions i tres incerteses.

4. Segons el que disposa la Llei de l'Esport i per la normativa comptable, aquelles set inexactituds havien de provisionar-se, per la qual cosa els comptes finals d'aquella Junta van haver de reformular-se de conformitat amb la normativa comptable i els criteris que va validar l'auditor.

5. En compliment de la legalitat i dels compromisos assumits davant dels socis, l'actual Junta Directiva va sotmetre a l'Assemblea Ordinària del Club l'aprovació dels comptes auditats sense excepcions, els quals reflectien pèrdues importants, així com la decisió sobre l'oportunitat de presentar l'acció de responsabilitat.

6. Amb l’aprovació de tots dos punts i acatant el mandat de l'Assemblea, el Club va presentar l'oportuna demanda que ara és objecte de la vista oral.

7. La decisió del jutge fixarà les bases i els criteris que han d’aplicar-se per determinar la responsabilitat de les Juntes Directives en relació amb els resultats econòmics de la seva gestió.

El FC Barcelona, per respecte al procés i a les persones litigades, no tornarà a fer cap declaració pública fins que el jutge dicti sentència.


                                                                                                   Barcelona, 15 de setembre del 2014

Tornar a dalt
_satellite.pageBottom();