fcb.portal.reset.password

FOTO: ARXIU FCB

El secretari i portaveu de la Junta Directiva ha transmès la "valoració satisfactòria" que des del Club es fa de la sentència per la qual es desestima íntegrament la demanda interposada per l'expresident Joan Laporta i els integrants de la seva Junta Directiva, per la qual s'impugnava l'Assemblea General Ordinària del 16 d'octubre del 2010. "L'Assemblea que vam celebrar el dia 16 d'octubre del 2010 va complir rigorosament tant amb la llei com amb els Estatuts. La participació va ser modèlica i el que es va decidir en aquesta Assemblea ha de sortir a tots els efectes", afirma Freixa, just abans d'apuntar que "sempre hem entès que la nostra tesi era la que havia de prosperar".

En aquesta mateixa línia, Freixa ha explicat els arguments pels quals la sentència desestima els motius d'impugnació de Joan Laporta i la seva Junta Directiva: "La sentència ha entès que es va oferir a tots els compromissaris el dret d'informació per avís estatutàriament; que el Sr. Laporta va tenir la possibilitat de venir a consultar la 'Due Diligence' i no va venir; i que també al Sr. Laporta se li va oferir venir a l'Assemblea per defensar els comptes en conformitat amb l'article 50".

En definitiva, segons Freixa el que la sentència preveu és que "la liquidació de l'exercici econòmic reflecteix la imatge fidel de la comptabilitat, de l'economia de l'Entitat, i que l'acord de l'acció de responsabilitat va ser adoptat per la majoria que estableixen els Estatuts i la llei".

Tornar a dalt