Recolzament sobre una cama realitzant vuits

Posició inicial: en la mateixa posició que els dos exercicis anteriors a uns 3 metres del companys i recolzant sobre una sola cama. La cama no recolzada aixecada per davant.

Acció:

1. La mateixa acció de passar-se la pilota amb una mà de darrera a davant.

2. Al rebre la pilota amb les dues mans cal realitzar un 8 passant-se la pilota per sota les cames (primer la cama aixecada i després la cama de recolzament) tot fent una flexió anterior al tronc.

3. Repetir 10 vegades amb cada cama.