MORT SOBTADAEn els darrers temps ens han sorprès notícies relacionades amb la mort sobtada d'algun esportista. Caigudes fulminants sobre el terreny de joc durant la pràctica esportiva han quedat gravades en les nostres retines. Tot i que aquest fet pot ser conseqüència de patologies diverses, els problemes cardiovasculars en són la principal causa i estan directament relacionats amb anomalies cardíaques congènites. Un alt percentatge de casos de mort sobtada no són causats pel fet de practicar esport,  sinó que són conseqüència directa d'una malaltia preexistent, com per exemple, la miocardiopatia hipertròfica, la causa més freqüent entre els esportistes.

Detecció i prevenció

Els Serveis Mèdics del club treballen intensament en el camp de la detecció i prevenció per evitar qualservol tipus de lesió cardiovascular. Se segueix un rigurós protocol d' actuació mèdica amb l'objectiu de valorar completament l'estat cardiològic dels esportistes. El primer punt a tenir en compte és l' elaboració d'un historial clínic detallat amb informació d'antecedents familiars i una revisió dels factors de risc de cada individu. Aquestes dades aporten informació bàsica que es complementa amb les proves posteriors a les que es sotmet l' esportista. En segon terme, es realitza un examen físic complet amb la corresponent prova d'esforç de capacitat funcional aeròbica. Posteriorment es realitzen les darreres proves mèdiques: l' electrocardiograma i ecocardiograma.

Les darreres proves

Mitjançant un electrocardiograma complet ( conegut com el de 12 derivacions) es poden descobrir possibles alteracions responsables dels episodis de mort sobtada més freqüents, com la síndrome de WPW o la miocardiopatia hipertròfica. L'ecocardiograma, per la seva part, és una tècnica d'imatge més recent i molt precisa i que s'aplica als esportistes blaugranes des de mitjans de la dècada dels noranta. Aquesta prova visualitza i determina el gruix de les parets del cor, el diàmentre de les cavitats i l' estructura de les vàlvules. Amb tota aquesta informació els experts tenen al seu abast tots els paràmentres necessaris per detectar qualsevol problema cardiològic que aconselli iniciar el corresponent tractament preventiu o desaconselli la pràctica esportiva.

El sobreentrenament

Toi i que hi ha alguns casos de mort sobtada que responen a causes desconegudes, la incidència en l'esport és molt baixa gràcies als mecanismes preventius i als controls que es realitzen. Les darreres investigacions demostren que el sobreentrenament pot ser un dels factors causants d'aquests problemes cardivasculars. Per això també es treballa perquè els entrenaments siguin els més adequats al tipus d'esport practicat i la tipologia particular de cada esportista.

La identificació de les malalties amb risc de mort sobtada és un dels reptes de la medicina esportiva. Un programa amb la metodologia i els mitjans diagnòstics que es disposa en els Serveis Mèdics del FC Barcelona és suficient per assolir amb garanties aquest objectiu.

La mort sobtada d'esportistes

La mort sobtada d'esportistes professionals crea un gran impacte social i mediàtic que sovint es tradueix en incomprensió i alarma davant d'aquest tipus de tragèdia. Tot i que els casos varien en funció del país i de l' esport més practicat a cada país hi ha estudis que mostren que el ciclisme, el futbol, el bàsquet i l'atletisme són els esports amb més incidència de mort sobtada. Un dels casos de mort sobtada de més impacte va se la mort del futboliste camarunés Marc-Vivien Foe, que va perdre la vida el 25 de juny del 2003 durant el partit de la Copa Confederacions que disputaven les seleccions de Camerun i Colòmbia. Aquest són altres casos d'esportistes professionals que van perdre la vida durant la pràctica d'una activitat esportiva:

. Denis Zanette, ciclista, 11 de gener del 2003

. Fabrice Salanson, ciclista, 3 de juny del 2003

. Miklos Feher, futbolista, 25 de gener del 2004

. Ramond Jumikis, bàsquet, 10 de febrer del 2004

. Johan Sermon, ciclista, 13 de febrer del 2004

. Thomas Herrion, futbol americà, 20 d'agost del 2005