Discurs de Narcís de Carreras (17 de gener del 1968)

Discurs de Narcís de Carreras (17 de gener del 1968)

En el discurs de presa de possessió del càrrec, el 17 de gener de 1968, el president Carreras va dir “el Barcelona es algo más que un club de fútbol”, frase de la qual en sortí poc després el lema “el Barça és més que un club”.

El seu fill Lluís recorda que el seu pare duia escrit el discurs –cosa que normalment no feia- i que la famosa frase havia estat redactada a consciència. Encara que és impossible que l’orador pogués imaginar el ressò posterior i encara vigent del seu discurs, és evident que tenia consciència que el seu contingut era especial.