Imatge del President de la Generalitat Francesc Macià amb l'equip del Barça (Trofeu Macià, Les Corts, 31-5-1931, BARÇA 9 - TERRASSA 1)

El President de la Generalitat Francesc Macià amb el Barça (Trofeu Macià, Les Corts, 31-5-1931, BARÇA 9 - TERRASSA 1)

Als anys trenta, la població vivia amb més entusiasme els mítings polítics que no pas els partits de futbol.

El Barça viu una època marcada pel compromís amb la situació social, política i cultural. El nou estatut del Club, aprovat el maig de 1932, redefinia l’entitat. Segons l’article primer, el FC Barcelona era “una associació de caràcter cultural i esportiu”. El mes d’octubre es creà la Delegació de Cultura, que impulsava activitats per als socis.

El juliol de 1935, el nou president Josep Sunyol i Garriga, deixava clar que era una persona d’ideals polítics catalanistes. Amb la divisa “Esport i Ciutadania” va accentuar la vinculació del fet social amb l’esportiu.