Imatge de la construcció Camp de les Corts

El Camp de les Corts en construcció

El dia de la inauguració del Camp de les Corts

Inauguració del camp de Les Corts

En aquell moment, era un dels millors camps de futbol d’Europa. Obra de Santiago Mestres i Josep Alemany, va costar oficialment 991.984,05 pessetes. Tenia una capacitat inicial de 22.000 espectadors, tot i que en successives ampliacions la va triplicar fins a 60.000.

Al Camp de Les Corts, el barcelonisme va viure més de tres dècades d’il·lusions i triomfs, però també algunes frustracions.