Subvencions temporada 2013/14

Subvenció per desplaçaments Federació Catalana d’Atletisme 333,71.-€
Subvenció per desplaçaments Federació Catalana d’esports de Persones amb Disminució Física 2.525,26.-€
Subvenció per desplaçaments Federació Catalana Futbol (Futbol Femení) 522,50.-€
Subvenció per desplaçaments Federació Catalana Futbol (Futbol Juvenil) 287,55.-€
Subvenció Liga Nacional de Futbol Sala (arbitratges Futbol Sala Base ) 2.500.-€
Subvenció Liga Nacional de Futbol Sala (arbitratges Futbol Sala ) 3.700.-€
Subvenció per desplaçaments Liga Nacional Futbol Sala 3.000.-€
Subvenció per manteniment via Travesses 286.722,17.-€

TOTAL SUBVENCIONS TEMPORADA 13/14 299.591,19.-€