El Club no publica una memòria específica de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), però sí té una política de RSC. Els compromisos, projectes i activitats sostenibles que desenvolupa es publiquen anualment en les Memòries del Club i de la Fundació.