Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport (art. 12 a 29)
Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol
Reial Decret 177/1981 de 16 de gener
Estatuts FC Barcelona
Reglament General i Codi Disciplinari de la RFEF
Reglamento General i Normes per l’elaboració de pressupostos de la LFP