• Educació emocional: Formem tots els esportistes i entrenadors en les competències emocionals i pel benestar, i els entrenem en les habilitats socials i personals per tal d’acompanyar-los en el seu creixement esportiu, humà i d’autoconeixement.
  • Acció Educativa: Posem a l’abast de l’esportista tota una sèrie de professionals, mestres i psicopedagogs per ajudar-lo a fer compatible l’esport amb els estudis.
  • Acció Tutorial: Acompanyem integralment els esportistes des de la seva arribada al Club fins al dia en què marxen o es retiren.
  • Servei Atenció Psicològica: S’acompanya l’esportista davant necessitats individuals que es puguin donar al llarg de la temporada. Aquest servei pot ser sol·licitat per la família, l’entrenador, els Serveis Mèdics o el tutor.