El Dr. Jordi Monés (Barcelona, 25 de juny del 1961; soci 70.252) és doctor ‘cum laude’ en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, especialista en Oftalmologia per l’Institut Barraquer - Universitat Autònoma de Barcelona, i especialista en màcula, retina i vitri per la Universitat Harvard i l’Institut Tecnològic i d’Estudis Superiors de Monterrey. Actualment és el director de l’Institut de la Màcula i de la Retina al Centre Mèdic Teknon, i director de la Barcelona Macula Foundation. Es dedica exclusivament al tractament mèdic i quirúrgic de les malalties de la màcula, la retina i el vitri. Els seus camps d’interès principal en recerca són les malalties degeneratives maculars i retinals. És membre de dotze societats científiques, entre les quals destaquen la Macula Society, la Retina Society, l’American Society of Retina Specialists, l’American Academy of Ophthalmology, l’Association for Research in Vision and Ophthalmology, l’European Vision Institute, l’Euretina i l’European Association for Vision and Eye Research. Com a directiu, Monés va ser responsable de l’Àrea Mèdica, Rendiment i Atletisme a l'anterior Junta.